Sunday, May 13, 2007

วันนี้ IT105 อาจารย์พรชัย ปิดคอร์สแล้ว และได้สรุปแนวข้อสอบที่ออก

มาดูเนื้อหาคร่าวๆ กัน อาจารย์เน้นที่ฮาร์ดแวร์มาก ออกสอบประมาณ 50-60 ข้อเลย เพราะเป็นส่วนที่สำคัญ เน้นที่ รายการข้อมูล บิท คือ 0 หรือ 1 ไบต์ คือ 8 บิท หรือ 1 อักขระ (ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ)
รหัสคอมพิวเตอร์ ASCII เป็นรหัส 8 บิท แทน ความแตกต่างได้ สองยกกำลังแปด คือ 256 ตัว ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
EBCDIC เป็นรหัส 8 บิท แต่ใช้กับเครื่องเมนเฟรม

Input hardware ทำหน้าที่เปลี่ยนสื่อความหมาย ที่คนเข้าใจ เป็นรหัส ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ในรูปดิจิตอล เช่น 'A' = 0100 0001 หรือ 'a' = 0110 0001 ซึ่งคอมพิวเตอร์ จะเข้าใจได้ แต่ไม่ต้องจำ

Keyboard จะเน้นที่ เทอร์มินอล มี 3 อย่าง Dumb terminal , Smart terminal , Intelligence โจทย์จะถามการทำงาน แล้วตอบ 3 ประเภทนี้ ** แนะให้ดู Smart กับ Intelligence terminal

Direct Entry จะมี 1. Pointing -> GUI ใช้ภาพ ในการแสดง แบ่งออกเป็น
- Mouse
- Track ball
- Light pen
- Touch screen

2. Scan ประกอบด้วย - Fax
- Scanner
- Digital camera
- MICR -> ด้านล่าง เช็ค ธนาคาร
- OMR ตรวจข้อสอบ
- Barcode อ่านด้วย Barcode reader

Output H/W ประกอบด้วย - Soft copy แบ่งเป็น CRT และ LCD
- Hard copy แบ่งเป็น Impact และ Non-impact โดย ความสามารถ และราคา ขึ้นอยู่กับความเร็ว

CPU มี 3 หน่วย คือ - ALU ทำหน้าที่คำนวณ และเปรียบเทียบ
- CU หน่วยควบคุมการทำงาน
- Register หน่วยความจำเล็กสุด มีขนาดเท่ากับ computer word ปัจจุบัน 32 บิท

Main Memory หน่วยความจำหลัก มี - RAM ทำหน้าที่ เก็บ OS. และ Application ที่คนใช้
- ROM หน้าที่เก็บคำสั่ง อย่างถาวร ในระบบ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บโปรแกรม BIOS

MASS หรือ Secondary หน่วยความจำสำรอง เก็บข้อมูล อย่างถาวร ประกอบด้วย
- Disk pack
- Hard disk หรือ drive c: นั่นเอง เก็บข้อมูล และโปรแกรม OS. เช่น Windows vista และ Application อื่นๆ
- Compact disk หรือ CD. นั่นเอง
- Floppy disk หรือ ดิสเก็ต ความจุต่ำสุด แค่ 1.44 MB.
- Flash drive นิยมาก ปัจจุบัน ความจุ 2 GB. หรือมากกว่านั้น

COMMUNICATION สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร เป็น อนาลอก (Analog)
- Wire มีสาย เช่น Fiber , Metal
- Wireless ไร้สาย เช่น ดาวเทียม Satellite , Microwave

โดยมี data rates หน่วย เป็น BPS (Bit Per Second)

Internet - Protocol
- Client/Server คือ ลูกข่าย กับแม่ข่าย
- URL , Domain คือ ชื่อของเว็บไซต์ หรือชื่อที่ทำให้นำไปสู่ เว็บไซต์ใดๆ
- Internet , Intranet คือเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยีของ อินเตอร์เน็ต แต่ใช้แค่ภายในองค์กรใด องค์กรหนึ่ง
- Extranet เป็นเครือข่าย ที่ใช้ร่วมกันระหว่างองค์กร
- Service - FTP , Protocol
- WWW -> ปัจจุบัน ใช้มากที่สุด
- E - mail
- Website , webpage , homepage
- WWW คือ เครือข่ายใยแมงมุม ที่โยงใยกันทั่วโลก เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ในเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
- www.ru.ac.th คือ URL หรือ Domain name หรือ ชื่อที่ใช้เรียก เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย รามคำแหง
- Web browser คือโปรแกรมที่ให้เราเข้าสู่ที่ตั้งเว็บไซต์ใดๆ มากับ Windows คือ Internet Explorer หรือ IE นอกจากนี้ยังมี Nescape communicator , Mosaic , Oper หรือปัจจุบันที่นิยม คือ Fire fox

Language หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- Machine Language หรือ ภาษาเครื่อง ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้เลย อยู่ในรูป 0 กับ 1 นอกจากนี้ ยังรวมถึง Assembly (ภาษายุคที่ 2 ตัวแปล Assembly คือ Assembler)
- High level language ภาษาโปรแกรม ยุคที่ 3 ตัวแปลมี 2 ตัว คือ Compiler และ Interpreter
- 4 GLs ภาษายุคที่ 4 เป็นภาษาไร้กระบวนคำสั่ง เขียนสั้นๆ ง่ายๆ เช่น IMS , SPSS

ตัวแปลภาษา (Translator program) มี 3 ตัว คือ
- Compiler แปลทั้งโปรแกรม แล้วได้ Object program
- Interpreter แปลทีละคำสั่ง ทีละบรรทัด ไม่มี Object program
- Assembler ตัวแปลภาษา Assembly เป็นภาษาเครื่อง

โครงสร้างโปรแกรม
1. Sequential เป็นโครงสร้างตามลำดับ เรียงไปเรื่อยๆ มีทุกโปรแกรม
2. Selection โครงสร้างแบบเลือก มักมีคำว่า IF , THEN , ELSE , END IF
3. Repetition โครงสร้างแบบวนรอบ มักมีคำว่า Do...While , Do...Until

การพัฒนาระบบ มี 6 ขั้นตอน คือ
- การสำรวจเบื้องต้น
- การวิเคราะห์ระบบ
- การออกแบบระบบ
- การติดตั้งระบบ
- การทดสอบระบบ
- การบำรุงรักษาระบบ ................. ทั้ง 6 ขั้น เป็นคำตอบในข้อสอบ โจทย์ จะให้รายละเอียดมา แล้วเลือกทั้ง 6 ข้อนี้ มาตอบ

ก็ปิดคอร์ส แล้วนะครับ สำหรับเทอม Summer/49 เดี๋ยวงวดหน้าจะเอาข้อสอบมาฝากนะครับ คอยมาดูแล้วกันครับ สำหรับข้อสอบ ที่เตรียมให้

สำหรับน้องท่านใด อยากติวสรุปกับพี่แทน พี่ได้เปิดก่อนสอบ 5 Section ลองเช็คเวลาที่ว่างดูครับ ค่าติวไม่แพง เพียง 150 บาทเท่านั้น ลุ้น G ชัวร์


1. 19 พ.ค. 14.30 - 18.30
2. 20 พ.ค. 14.30 - 18.30
3. 21 พ.ค. 14.30 - 18.30
4. 22 , 23 พ.ค. 13.30 - 16.30
5. 22 , 23 พ.ค. 16.30 - 20.00


สอบถาม พี่แทนได้ที่ 089-1327526 , 081-6664526 ทุกเวลานะครับ

ติวเตอร์แทน
webmaster@tutor-tan.com

No comments: